ขวดแก้ว
ปริมาตร 720มล.

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฝ่ายขาย