ขวดแก้ว
ปริมาตร 320มล.

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฝ่ายขาย