ขวดแก้ว
ปริมาตร 300-320มล.

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฝ่ายขาย