ขวดแก้ว
ปริมาตร 290มล.

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฝ่ายขาย