ขวดแก้ว
ปริมาตร 250มล.

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฝ่ายขาย